Kontakt

Upoznajte našu flotu:

  • - tegljači
  • - teglenice
  • - pontonske dizalice
saznajte više

usluge

Usluge

Temeljnu djelatnost Društva čine usluge tegljenja, spašavanja, pružanje usluga pontonskim dizalicama, prijevoz nafte i naftnih derivata, te ekološka zaštita mora.

Usluge tegljenja Društvo pruža poglavito na području luke Rijeka, gdje je i koncesionar, na području brodogradilišta "3. maj", "Viktor Lenac" i "Kraljevica", naftnog terminala Omišalj, u Plominskom zaljevu, Raši, na području brodogradilišta "Uljanik" Pula, luke Pula i luke Zadar.

S Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Jadranski pomorski servis sklopio je ugovor o pružanju usluge intervencija i pripravnosti tegljača s ishodišnom lukom Zadar za potrebe traganja i spašavanja na moru, te sprječavanja i sanacije onečišćenja mora s brodova na području mora pod nadležnošću Republike Hrvatske.

Jadranski Pomorski Servis pruža usluge tegljenja u vodama Jadranskog mora, a zahvaljujući svojoj obnovljenoj floti tegljača posljednjih godina uključio se s ovom djelatnošću i u područje Sredozemlja.

Tvrtka je u posjedu Potvrde o usklađenosti (Document of Compliance) i Potvrde o upravljanju sigurnošću (Safety Management Certificate) kojima dokazuje da ispunjava zahtjeve ISM Kodeksa. Pored toga, u posjedu je certifikata ISO 9002 (Certificate of Approval) dobivenog od strane klasifikacijskog društva Bureau Veritas.

Tegljačka flota posljednjih je godina obogaćena novoizgrađenim tegljačima „David Prvi“, „Mak“, „Lukas“ i „Champion“, koji se ubrajaju među najvrednije i najsofisticiranije tegljače u Hrvatskoj, a isto se može ustvrditi i u svjetskim okvirima.


Novoizgrađeni tegljači namijenjeni su za lučko i obalno tegljenje, odnosno za tegalj tankera koji dolaze na naftni terminal, pratnju tankera, protupožarnu zaštitu, te kontrolu onečišćenja mora. Tegljači "David Prvi“ i „Champion“ imaju najmoderniju protupožarnu i ekološku opremu za otklanjanje incidenata prilikom uljnih zagađenja, visoko su automatizirani i posjeduju najmoderniju navigacijsku opremu.

Sve naznačeno dodatni je prilog tvrdnji da je Jadranski Pomorski Servis d. d. Rijeka dokazan kao brodar visoke profesionalnosti i pouzdanosti.




Cjenik naših usluga [pdf] >>