Kontakt

Djelatnosti:

  • - tegljenje
  • - spašavanje
  • - pontonske dizalice
  • - prijevoz nafte i naftnih derivata
  • - ekološka zaštita mora
saznajte više

o nama

Profil tvrtke

Društvo "JADRANSKI POMORSKI SERVIS" d.d. RIJEKA nastalo je 1956. godine kao pogon u sastavu luke RIJEKA, koja je organizirala djelatnost tegljenja za potrebe lučkog tegljenja. Godine 1989. reorganizacijom poduzeća luke Rijeka iz društvenog vlasništva prelazi se u dioničarsko društvo, današnjeg imena "JADRANSKI POMORSKI SERVIS" d.d. RIJEKA i utemeljuje se kao samostalno dioničko društvo.

U svojoj dugoj povijesti već više od 50 godina, tegljači JPS-a bili su važan subjekt sigurnosti plovidbe na području sjevernog Jadrana za što godine 1996. i 2000. zbog požrtvornosti u akcijama spašavanja nagrađeni smo najvećim priznanjem u pomorstvu "Plava vrpca". Sa svojih 10 tegljača snage od 1.000 Kw do 2x1830 kW, Društvo posjeduje ugovore o koncesiji koja se obnaša u lukama Rijeka i na terminalu za sirovu naftu Omišalj te luci Zadar. Nadalje teglenicom za tekuće terete pogonjene tegljačem, u luci Rijeka vrši se isporuka bunkera brodovima temeljem koncesijskog Ugovora s lučkom upravom.

Paralelno s djelatnosti tegljenja, spašavanja, protupožarne zaštite mora i priobalja te ekološke zaštite mora sprječavanjem i prikupljanjem zauljenih i otpadnih tekućina u spremnicima i razlivenom stanju, društvo ima bogato iskustvo u obavljanju djelatnosti prijevoza naftnih derivata za domaće i strane korisnike.

Društvo također pruža uslugu dizanju teških tereta 100 t pontonskom dizalicom za potrebe međunarodne luke Rijeka, i u akcijama spašavanja i vađenju potonulih objekata.

JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. RIJEKA je organiziran kao brodarska tvrtka koja je ustrojena prema svim zahtjevima hrvatskih zakona i propisa, a pravila Hrvatskog registra brodova i međunarodnih konvencija primjenjuju se u vođenju i održavanju komercijalne, tehničke i kadrovske djelatnosti na brodovima.

Želeći podići sustav kvalitete i sigurnosti već duže vrijeme, društvo je provelo implementaciju ISO 9002 standarda kod klasifikacijskog društva Bureau Veritas.