Kontakt

Djelatnosti:

 • - tegljenje
 • - spašavanje
 • - pontonske dizalice
 • - prijevoz nafte i naftnih derivata
 • - ekološka zaštita mora
saznajte više

o nama

Politika društva

Društvo je usvojilo sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću SCAFI grupe u skladu sa normama:

• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• BS OHSAS 18001:2007

Sustav je integriran vertikalno, na način da je holding zadužen za definiranje ciljeva i strategije dok su ostala društva zadužena za ostvarivanje tih ciljeva, nakon prilagodbe u lokalni kontekst, također je sustav integriran horizontalno; spajajući teme iz područja upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću u jedan upravljački alat.
Implementacija ovog sustava pomoći će cijeloj grupi da poboljša organizaciju procesa, usklađenost s pravnim i drugim zahtjevima, sukladno sadržaju i analizi dioničara za svako pojedino društvo te razvoju brenda grupe i svakog pojedinog društva u svom području rada.

Uprava, u skladu s gore navedenim premisama i sukladno politici grupe, postavlja sljedeće strateške ciljeve:
 • Sukladnost sa zahtjevima koncesije i svih relevantnih Zakona i propisa;
 • Sukladnost sa svim pravnim i drugim zahtjevima unutar polja primjene sustava;
 • Pružati usluge koje ispunjavaju očekivanja klijenata i ostalih zainteresiranih strana, pri tome surađujući s nadležnim vlastima na rastu Luke, kao i ostalih tehničko-nautičkih usluga i svih klijenata;
 • Zaštititi okoliš, spriječiti onečišćenje, nadzirati i progresivno smanjivati učinke na okoliš;
 • Nadzirati i progresivno smanjivati rizike za zdravlje i sigurnost radnika i svih onih koji rade u proizvodnim jedinicama društva;
 • Smanjiti i minimizirati broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti;
 • Težiti konstantnom poboljšanju Sustava;
 • Osigurati da svi radnici poštuju politiku ZABRANE KONZUMACIJE ALKOHOLA I DROGA kroz program redovnih zdravstvenih pregleda.

Svi zaposlenici društva su u obvezi surađivati na implementaciji naprijed navedenoga te se pozivaju na aktivni doprinos konstantnom usavršavanju Sustava.